Haladófokú ökológiai fogalmak az uzonkai növényi életterek tükrében

Habár a földtan és ökológia tudományterületei az őskörnyezet kutatásban (paleoökológiában) találkoznak igazán, az Uzonka Tanösvény ökológiai tematikái a helyi botanikai értékekre összpontosítanak, és elsősorban az ökológiai szemléletmód különböző síkjait próbálják szétválasztani.


Az ökológia az élő szervezetek kapcsolatát vizsgálja önnön környezetükkel, egyrészt (1) az élettelen világgal, így a földtani és éghajlati tényezőkkel is, (2) a környezetükben élő más élő szervezetekkel és (3) nem utolsó sorban az emberrel. Ugyanakkor vizsgálhatja egyetlen élő szervezet esetében a különböző szervek között stressz esetén fennálló élettani (fiziológiai) kapcsolatokat is.

A környezet pedig sohasem stresszmentes, és amennyiben autökológiai (a teljes növényt érintő) perspektívából vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az őket érő stresszre az élő növényi szervezetek anyagcseréjük rendezésével és szabályozásával válaszolnak. Az uzonkai lápból is jelzett keskenylevelű harmatfű (Drosera anglica Huds.) például a nitrogénsze-gény talajminőségre úgy válaszolt, hogy a levelei ragacsos csapdákká alakultak fonalszerű mirigyszőreik révén.

Az ökoszisztémák ökológiája már az egyes növényi egyedek, valamint a különböző szervezetek között létrejövő kapcsolatokra kíváncsi. A növényi fajok és populációk hosszú távú időbeli és földrajzi elterjedésének, dinamikájának feltételeit a szünökológia keretein belül tanulmányozzuk. Az uzonkai borvízláp számára szünökológiai szempontból különös jelentőséggel a reliktumnövények (pl. Szibériai hamuvirág) bírnak, hiszen általuk növénytársulásaik egykori ősföldrajzi elterjedésére következtethetünk. A reliktumnövények jelenlegi székelyföldi szündinamikája kecsegtető kutatási témaként szolgál az ökológusok számára.

(Schulze és mtsai, 2005 alapján)

Noţiuni de ecologie avansate în oglinda biotopurilor de la Ozunca-Băi

Cu toate că domeniile ştiinţelor aferente geologiei şi ecologiei se întâlnesc, de fapt, în cercetările paleoecologice, tematicile ecologice ale Potecii tematice din Ozunca-Băi se concentrează asupra valorilor botanice locale şi încearcă să separe, în primul rând, diferitele planuri de investigări ecologice.

Ecologia analizează raporturile organismelor vii cu mediul lor înconjurător, pe de o parte cu lumea nevie (1), astfel şi cu factorii geologici şi climatici, cu alte organisme vii care trăiesc în mediul lor (2) şi nu în ultimul rând cu omul (3). Totodată, în cazul unui singur organism viu poate analiza raporturile fiziologice  de la nivelul diferitelor organe, declanșate în cazul stresului.

Iar mediul nu este niciodată lipsit de stres şi în cazul în care analizăm din perspectivă autecologică (care vizează planta în totalitate), observăm că organismele vegetale vii răspund la stres prin aranjarea şi reglarea propriului lor metabolism. De exemplu, roua cerului (Drosera anglica Huds.) specifică și mlaştinii din Ozunca a reacţionat în aşa fel la o calitate a solului cu conţinut redus de nitrogen încât frunzele ei s-au transformat în capcane lipicioase prin părul glandelor de forma unor fire.

Ecologia ecosistemelor este deja curioasă în ceea ce privește raporturile constituite sau stabilite între anumite plante şi diferite organisme. Condiţiile extinderii şi a dinamicii pe termen lung şi din punct de vedere geografic ale speciilor vegetale şi populaţiilor sunt studiate în cadrul sinecologiei. Pentru mlaştina de apă minerală din Ozunca reprezintă o imporanţă specială plantele de relict (de ex. Ligularia sibirica (L.) Cass) pentru că datorită lor putem deduce răspândirea paleogeografică a asocierilor de plante. Sindinamica actuală a plantelor de relicvă din Ţinutul Secuiesc deserveşte o temă de cercetare promiţătoare pentru ecologi.

(După Schulze și asoc., 2005)

Some advanced notions of ecology in the frame of Ozunca’s living spaces

Although the sciences of geology and ecology meet, in fact, in the paleoecological research, ecological themes  of the Uzonka educational trail focus only on local botanical values and try to separate, firstly, different aspects of the eco-conception.

Ecology examines the relationships among living organisms and their environment, (1) on the one hand with the not-living world, therefore with the geological and climatic factors, (2) other living organisms that live in their environment and (3) not least with the man.However, on a single living organism it can analyze physiological relationship between different organs, triggered when stressed. And the environment is never without stress, and if we look from an autecological perspective (considering the whole plant), we see that living vegetable organisms respond to stress by arranging and regulating their own metabolism. For example, the air dew (Drosera anglica Huds.) specific also for the swamp of Ozunca reacted to a low quality soil with nitrogen so that leaves turned to sticky traps through the thread- shaped glands hair.

Ecosystem ecology is already curious on the relationship created or established between certain plants and different bodies. The geographic conditions of long-term expansion and dynamics of plant species and populations are studied by synecology. For the mineral water swamp in Ozunca the relict plants (eg. Ligularia sibirica (L.) Cass) have a special importance, as due to them we may deduce the paleogeographical distribution of plant associations. The current syndynamics of the relict plants in Szeklerland serve as a promising research topic for ecologists .

(After Schulze et al, 2005)

Reklámok
Kategória: Keleti-Kárpátok, növényi ökológia, Székelyföld | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s